Mediation en coaching voor doelgerichte oplossingen

“In beweging brengen” is mijn motto. Door de jaren heen heb ik op het gebied van mediation al vele vastzittende conflicten naar een goede oplossing weten te begeleiden. Als coach weet ik managers te motiveren en inzicht te geven om succesvol een afdeling of onderneming te runnen. Vul het contactformulier in om een vrijblijvende offerte op te vragen of bel 071-5135880 of 06-21515740.

Mediation

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation behandelt conflicten tussen zakelijke relaties. Deze conflicten ontstaan tussen ondernemingen onderling of tussen een bedrijf en een consument of een bedrijf en een andere entiteit, zoals de overheid. Bij business mediation ligt de focus niet op juridische standpunten maar op belangen.

Milieu en ruimtelijke ordening conflicten

Mediation is een goede aanpak wanneer u het niet eens bent met bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan. Ook bij aanleg van infrastructuur, natuurontwikkeling, landinrichting en milieuhinder is mediation populair om een langslepend juridische strijd te vermijden.

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten verlagen productiviteit, zijn tijdrovend en kosten daarom geld. Oorzaken voor geschillen binnen het bedrijf zijn onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, miscommunicatie en gebrek aan waardering. Door mediation bespaart u geld en vinden wij samen een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Samenwerkingsconflicten

Als zich binnen een samenwerking zodanig problemen voordoen dat leden niet meer voldoende met elkaar samenwerken is er de keuze om te stoppen of door te gaan. In beide gevallen past u mediation toe. Bij doorgaan begeleid ik de teamleden bij het vinden van een werkbare oplossing. Bij beëindiging zorg ik voor een aanpak die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Complexe mediation

Bij zaken die complex worden ingeschat, maar nog niet in de conflictfase zitten, is het inzetten van een mediator een goede optie. Ik begeleid het proces zo dat alle belangen evenwichtig aan de orde komen en een conflict uitgesloten wordt. Het aanstellen van een mediator zorgt ervoor dat partijen meer investeren in de voortgang van het proces om zo tot een oplossing te komen. Vul het contactformulier in voor meer informatie.

Multi party mediation

Een conflict tussen meerdere individuen of groepen vereist een professionele aanpak. Door meer dan 10 jaar ervaring heb ik een projectstructuur ontwikkeld waarbij alle deelnemers betrokken zijn bij de aanpak en de oplossing. Na afloop is er een beter aansluitende en efficiëntere samenwerking tussen de deelnemende partijen waardoor er een snelle oplossing gevonden wordt.

Coaching

Oplossingsgericht coachen

Bij oplossingsgericht coachen help ik u zelf oplossingen te vinden voor bepaalde situaties. Hierbij ga ik uit van de oplossingsgerichtheid die u zelf in huis heeft. Na het doorlopen van een stappenplan heeft u genoeg kennis en zelfvertrouwen opgedaan om succesvol te managen.

Systematische benadering

Door zaken als vastlopende administratieve processen, processtoringen en vaak voorkomende klachten van klanten niet aan te pakken maken bedrijven onnodige kosten. Ik analyseer bedrijfsprocessen en breng deze in kaart, waardoor zwakke plekken aan het licht komen.

Succesvol managen of bedrijfskosten verlagen door de juiste coaching

Neem contact op